ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.250 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 3.100,00 πλέον Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 6/3/2014
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ , 13-3-2014, 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ: Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΗΛ. 2131337120 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7/2014  
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2014
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΒΑΑ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 36.000 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 μήνες 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 15/2/2014
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/2/2014, 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πληροφορίες Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΥΠΑΝ) Γραφ.Δ.Υ Τηλ. +30 2131337120 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2014 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο2 ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ 24/2/2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΑΙΤΗΣΗ  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 35 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 3/2/2014
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2/2014, 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ: Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ  ΤΗΛ. 2131337239, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2014 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜIΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΟΜΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 38.000,00   πλέον Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 24/1/2014
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δευτέρα , 3-2-2014, 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Π. ΚΑΡΜΗΣ  ΤΗΛ. 2131337210 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2014 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ X,Y,Z ΣΕ 278 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 2.000   πλέον Φ.Π.Α. 
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 ΜΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 10/1/2014
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ , 22-1-2014, 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Π. ΚΑΡΜΗΣ  ΤΗΛ. 2131337210 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 11.000,00 πλέον ΦΠΑ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 10/1/2014
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ, 21-1-2014, 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Δ. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ  ΤΗΛ. 2131337170 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 
Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.  2131337112 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Α. ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΤΗΛ. 2131337081 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕKBAA
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 12.000 + 23% ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ €14.760
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 9/1/2014
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 20-1-2014, 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Σ. ΤΖΑΜΟΣ ΤΗΛ. 2131337307. e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/1/2014
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΛ. 2131337119 , 2131337120,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 3/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 4/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 5/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 6/2013- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΒΑΑ ΣΜΕ 1(ΠΕ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΒΑΑ ΣΜΕ 1(ΤΕ)

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η-Υ

Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας

Ειδικό Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΜΕ-ΕΚΒΑΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2013

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΟ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SNAP-SEE
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.500  Ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ, 17-12-2013, 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΤΗΛ. 2131337162 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Τηλ. +30 2131337098 e-mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10/2013

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 11.000,00   πλέον Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 ΜΗΝΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20-11-2013
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 04-12-2013, 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πληροφορίες τεχνικής φύσης Δ.Γαλανάκης  τηλ. 2131337170 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Πληροφορίες επί της προκήρυξης Φ. Αναστασόπουλου Τηλ.  2131337112  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΒΑΑ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 175.150  Ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή διαδικασία 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 12 μήνες 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14-11-2013
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 16-12-2013, 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΣΠ. ΛΟΥΗ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13677 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πληροφορίες Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΥΠΑΝ) Γραφ.Δ.Υ Τηλ. +30 2131337120 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΥΠΑΝ)  Γραφ. Προμηθειών Τηλ. +30 2131337098 e-mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ